Wonder Woman, hay còn có thân phận khác là công chúa Diana của xứ Themyscira, là một nhân vật anh hùng hư cấu của vũ trụ điện ảnh DC. Với hình hài từ đất được nhào nặn bởi nữ...
Cùng là câu xin lỗi nhưng "I'm sorry"và "I apologize" có nét nghĩa khác nhau và được sử dụng trong các tình huống riêng biệt.  Apologize là sự thừa nhận sai trái một cách chính thức, trang trọng, có thể chân...

Khám phá mới